S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

BETAPRINT - TRIČKÁ, MIKINY, HRNČEKY, VANKÚŠE, PUZZLE A INÉ DARČEKY S VLASTNOU POTLAČOU


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PODMIENKY POUŽITIA WEBOVÉHO SÍDLA PODĽA NARIADENIA GDPR

Nachádzate sa na internetovej stránke predávajúceho www.beta-print.sk (ďalej len „internetovej stránke“) prevádzkovanej našou spoločnosťou:
František Pápay – PF PRODUCTION so sídlom Thurzová 454, 92504 Tomášikovo ,IČO: 32347049, DIČ: 1030957895 ,Nie som platca DPH.      
Registrovaný v Živnostenskom registri č. 202-9533 , zo dňa 05.06.2008
adresa pre doručovanie: František Pápay – PF PRODUCTION,Thurzová 454, 92504 Tomášikovo, Slovenská republika
telefónne číslo: 00421 903438194
kontaktný e-mail: info@beta-print.sk

Vezmite na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom internetovej stránky nakupujete, registrujete sa kvôli objednávke,  alebo stránku len navštívite, je nutné vziať na vedomie potrebné informácie o ochrane vašich údajov.

Pri vyplnení objednávky aj v prípade, že objednávka nebola dokončená alebo pri registrácii na internetovej stránke predávajúceho beta-print.sk kupujúci poskytuje niektoré osobné údaje. Ďalej pri používaní internetovej stránky predávajúceho beta-print.sk dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku  ktorým má predávajúci prístup. Zadaním osobných údajov a používaním internetovej stránke predávajúceho beta-print.sk, súhlasí kupujúci so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalej uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním.

Ďalšie údaje kupujúceho, ktoré získava predávajúci automaticky v súvislosti s využívaním webovej stránky www.beta-print.sk , sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na na webovú stránku, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie obdobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môže predávajúci získavať i bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovom sídle kupujúci nakúpil alebo nie.

 

Registrácia a prihlásenie do užívateľského účtu

Pre registráciu alebo prístupe do užívateľského účtu je potrebné zadať alebo poznať užívateľské meno a heslo. Každý registrovaný zákazník by mal dbať na uchovávanie prístupových údajov v tajnosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou, v prípade, že k zneužitiu daných údajov došlo z nedbanlivosti zo strany kupujúceho či registrovaného zákazníka.

Kupujúci môže prostredníctvom svojho užívateľského účtu prezrieť históriu objednávok a spravovať svoj užívateľský účet.

Kupujúci by mal vziať na vedomie, že predávajúci má právo užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom daného užívateľského účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok použitia.

 

Ochrana osobných údajov

Internetová stránka www.beta-print.sk , ktorý je  prevádzkovaný spoločnosťou František Pápay – PF PRODUCTION so sídlom Thurzová 454, 92504 Tomášikovo, IČO: 32347049, DIČ: 1030957895, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri č. 202-9533 , zo dňa 05.06.2008,má záujem spracovávať informácie týkajúce sa kupujúcich na internetovej stránke www.beta-print.sk . Informácie týkajúce sa kupujúcich predstavujú tzv. osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016*679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“).

Ochrana osobných údajov je pre nás ako predávajúceho veľmi dôležitá. Naša spoločnosť má sídlo v Slovenskej republike a spracovanie osobných údajov našich zákazníkov tiež prebieha v Slovenskej republike. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z., zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

Osobné údaje kupujúceho sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytuje v rámci vyplnenia objednávky či registrácie. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, avšak nie výlučne, meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či telefónne číslo.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho môže predávajúci spracovávať pre účely výroby objednávky, fakturácie, expedície a doručenia ako aj marketingové účely v stanovenom rozsahu. Ku spracovaniu údajov pre vyššie spomenuté účely je vyžadovaný súhlas kupujúceho. Udelenie tohto súhlasu je celkom dobrovoľné. Kupujúci má právo, kedykoľvek udelený súhlas odvolať. Odvolanie musí kupujúci poslať písomne na kontaktný email predávajúceho. V takomto prípade bude spracovanie osobných údajov kupujúceho uskutočňované na základe odvolaného súhlasu okamžite ukončené. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov kupujúceho, nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov v období ešte pred jeho odvolaním.

V prípade, že kupujúci udelí súhlas so spracovaním osobných údajov predávajúcemu, budú jeho/jej osobné údaje spracovávané v rozsahu uvedenom nižšie:

identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho ako emailová adresa, adresa doručenia, celé meno a fakturačné údaje

Údaje budú spracovávané po dobu uplynutia 4. kalendárneho roku nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy, z dôvodu zákonnej reklamačnej lehoty a prípadných právnych sporov.

 

Využitie osobných údajov a ďalších údajov

Predávajúci pomocou osobných údajov a ďalších údajov kupujúceho umožňuje prístup účtu kupujúceho a čo najjednoduchšie používanie internetovej stránky. Osobné údaje kupujúceho sú na internetovej stránke predávajúceho vyžadované v technicky nutnom rozsahu pre vedenie účtu a jeho úpravu. Okrem týchto osobných údajov, predávajúci ukladá i neosobné údaje, aby mohol poskytovať lepšie služby a vylepšovať svoju ponuku.  

Predávajúci tieto údaje ďalej využíva pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie služieb, a to vrátane využívania analýzy správania kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho. Pri zhromažďovaní týchto údajov na našich serveroch nie sú dané údaje spájané s osobou, ktorej sa týkali. Takto získané údaje nie sú ani prepájané s údajmi z iných zdrojov. IP adresa kupujúceho je čoskoro po ukončení návštevy na našich stránkach vymazaná.

Rozhranie predávajúceho, cez ktoré prevádzkuje svoju internetovú stránku www.beta-print.sk  ukladá a analyzuje údaje odkiaľ užívateľ prišiel, koľko krát danú stránku navštívil a z ktorej relácie skonvertoval k nákupu. Tieto údaje sú spájané s konkrétnou objednávkou.

Pokiaľ je potrebné alebo kupujúci má možnosť pri návšteve internetovej stránky predávajúceho zadať osobné údaje, je potrebné aby sám kupujúci zvážil, ktoré údaje chce dobrovoľne poskytnúť predávajúcemu. Niektoré údaje je nutné vyplniť a sú povinné, na to aby mohla byť objednávka kupujúceho spracovaná, vyrobená a doručená.

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, tj. k vedeniu databázy užívateľov internetovej stránky obchodu a k ponúkaniu tovaru a služieb, a to po dobu než kupujúci vyjadrí svoj nesúhlas s ich spracovávaním písomnou formou predávajúcemu. Prihlásením sa k odberu newsletteru kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami a to e-mailom. 

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môže kupujúci kedykoľvek odvolať formou e-mailu zaslaného na kontaktnú e-mailovú adresu predávajúceho.

 

Správa a spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných a ďalších údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť aj tretiu osobu ako sprostredkovateľa. 
Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci za nižšie uvedeným účelom:

  1. Plnenie zmluvy, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“);
  2. Dodržania právnych povinností predávajúceho stanovených obecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť predávajúceho uchovávať účtovné a daňové doklady)
  3. Určenia, výkonu alebo obhajobu právnych krokov, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a
  4. Zasielanie obchodných informácií, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencii oprávneného záujmu predávajúceho spočívajúceho v priamom marketingu.

Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je potrebná vzhľadom k účelu ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené.

K účelu podľa bodu 1. vyššie, budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzku so zmluvou. Týmto nie je dotknutá možnosť predávajúceho tieto osobné údaje ďalej spracovávať (v potrebnom rozsahu) k účelu podľa článkov 2.4.2. 2.4.3 a/alebo 2.4.4 uvedených vyššie;

K účelu podľa bodu 2. vyššie, budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti predávajúceho;

K účelu podľa bodu 3. vyššie, budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roku nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy (v prípade, že bola v zmluve zjednaná záruka za akosť), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roku nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy. V prípade zahájenia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva predávajúceho alebo povinnosti vo vzťahu ku kupujúcemu, neskončí doba spracovania osobných údajov k účelu podľa bodu 3. vyššie pred skončením takéhoto konania;

K účelu zasielania obchodných oznámení podľa bodu 4. vyššie budú osobné údaje spracovávané do doby, než kupujúci vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovávaním.

V prípade otázok, ktoré sa týkajú kupujúceho ohľadom jeho osobných údajov nás môžete kontaktovať, a to na e-mailovej adrese info@beta-print.sk, v prípade otázok na nášho prepravcu, môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: https://www.intime.sk/sk/kontakt.html  pre ochranu osobných údajov.

 

Likvidácia osobných údajov

Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroku nasledujúceho po uplynutí doby spracovania podľa vyššie uvedených bodov 1,2,3,4 v článku vyššie Správa a spracovanie osobných údajov budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (skartované alebo iným spôsobom zničené, ktorý zaistí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť zoznámiť neoprávnené osoby) alebo anonymizované. 
Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Pri prenose údajov kupujúceho využíva predávajúci šifrovanie pomocou bezpečnostného protokolu SSL (Secure Socket Layer) v spojení s 256-bitovým šifrovaním. Táto technika zaručuje vysokú bezpečnosť. Prenos šifrovaných dát ľahko spoznáte vďaka kľúču alebo uzavretého zámku v lište prehliadača. Pre marketingové účely využívame službu Facebook pixel a Google Analytics, ktoré neukladajú údaje o konkrétnych osobách a ponúkajú štatistické vyhodnotenie odkiaľ užívateľ prišiel, z ktorého marketingového zdroja bola uskutočnená objednávka, aké je všeobecné vekové rozhranie našich zákazníkov, z akých regiónov, vzdelanie, pohlavie, koľko krát navštívil internetovú stránku a podobne. Konkrétneho zákazníka nie je možné spájať s danými výsledkami, ktoré tieto marketingové nástroje ponúkajú.

 

Poskytovanie osobných údajov

My ako predávajúci sme oprávnený zdieľať osobné údaje zákazníkov ďalším príjemcom, s ktorými sme uzatvorili zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre nás spracovávať osobné údaje ako naši spracovatelia.

Osobné údaje zákazníkov budú odovzdané externým dopravcom, osobám podieľajúcim sa na výrobe a dodaní tovaru ako aj účtovníkom. Takýmto osobám sú osobné údaje našich zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pro doručenie alebo výrobu tovaru či fakturačné spracovanie objednávky.

Osobné údaje zákazníkov neodovzdávame žiadnej ďalšej osobe, než sme spomenuli vyššie.

 

Práva zákazníka v súvislosti s osobnými údajmi

V súvislosti so spracovaním osobných údajov zákazníka, má zákazník určité práva, vrátane práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho/jej osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), ich opravu alebo vymazanie (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), prípadne obmedziť spracovanie (za podmienok čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR), ako aj práva na prenositeľnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

Pokiaľ sa zákazník domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi má právo obrátiť sa na predávajúceho a žiadať o zjednanie nápravy. V prípade, že žiadosť bude uznaná za oprávnenú, bez odkladu odstráni predávajúci závadný stav. Tým nie je dotknutá možnosť zákazníka podať sťažnosť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov zákazníka podlieha zmluvným požiadavkám. Žiaden zákazník nemá zákonom stanovenú povinnosť poskytnúť osobné údaje predávajúcemu, ale my tieto údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu zmluvy.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch týchto údajov a informácie o príjemcovi). Tieto informácie budú bez zbytočného odkladu poskytnuté kupujúcemu na jeho požiadanie. Ďalej má právo na opravu osobných údajov a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Na základe písomnej žiadosti predávajúci bezodkladne odstráni osobné údaje kupujúceho z databázy a ukončí ich spracovanie, pokiaľ pre ich ďalšie spracovanie nie je zákonný dôvod.

Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ osobných údajov uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, môže:
- požiadať predávajúceho  alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie;
- požiadať, aby sme predávajúci alebo sprostredkovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Kupujúci má právo vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,  likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona ako aj blokovanie jeho osobných údajov.

Pri ochrane osobných údajov predávajúci vyjdeme maximálne v ústrety kupujúcemu. Pokiaľ však s vybavením nebude kupujúci spokojný, má právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

My ako predávajúci a prevádzkovateľ internetovej stránky www.beta-print.sk aj prípadní spracovatelia osobných údajov máme sídlo v Slovenskej republike. Dozor nad ochranou osobných údajov uskutočňuje v rámci Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (http://www.dataprotection.gov.sk/ ).

 

Využívanie súborou Cookies a Google

Internetová stránka predajcu beta-print.sk používa pre svoju činnosť takzvané „cookies“. Webové sídlo ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto služieb. Zaškrtnutím súhlasu na internetovej stránke predajcu udeľuje zákazník súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovaním údajov spoločnosťou Google a našou spoločnosťou.

Kupujúci môže používanie súborov cookies odmietnuť pomocou voľboy v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači. Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že kupujúci následne nebude môcť plne využívať všetky funkcie internetovej stránky predávajúceho.

V prípade, že kupujúci by sa rád dozvedel, ako Google využíva dáta, ktoré od predávajúceho získava, je možné získať ďalšie podrobnejšie informácie kliknutím na tento odkaz: Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov.

 

Ochrana autorských práv a jej porušenie

Obsah internetovej stránky umiestnený na webovom sídle (texty, motívy, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového sídla a týchto podmienok, je chránený autorským právom predávajúceho a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Kupujúci nesmi obsah meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez súhlasu predávajúceho či držiteľa autorských práv. Je zakázané najmä bezplatné či úplatné sprístupňovanie motívov, obrázkov a textov umiestených na internetovej stránke beta-print.sk

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. 

Pri nerešpektovaní vyššie uvedeného zákazu bude predávajúci postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

Ako držiteľ autorských práv máme ako predávajúci najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať náhradu nemajetkovej ujmy a škody spôsobenej vonkajším porušením autorských práv a na vydanie bezdôvodného obohatenia.

 

Ďalšie vzťahy a zodpovednosť

Predávajúci nemôže zaručiť kupujúcemu neprerušený prístup na internetovú stránku obchodu, ani bezchybnosť a bezpečnosť danej stránky. Nezodpovedá za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a používania internetovej stránky, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na internetovej stránke obchodu, škody spôsobenej prerušením prevádzky, poruchou stránky, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam. 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetovej stránky alebo v dôsledku jej použitia v rozpore s jej určením. Pri využívaní internetovej stránky predávajúceho nesmie kupujúci používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku, t. j. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém; a ďalej kupujúci nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu nebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace obsah našej internetovej stránky a využívať našu stránku alebo jej časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jej určením či účelom. 

V prípade, že sa kupujúci pri používaní internetovej stránky predávajúceho dopustí akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, predávajúci je oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť prístup kupujúceho na internetovú stránku obchodu, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je kupujúci ďalej povinní uhradiť škodu predávajúcemu, ktorá daným konaním kupujúceho podľa tohoto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

 

Tieto podmienky ochrany osobných údajov a použitia webového sídla podľa GDPR sú platné od 20.1.2019 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MDIxYWE